การ์ตูน คืออะไร

posted on 06 Apr 2013 17:39 by iamfwz4 directory Cartoon

การ์ตูน (อังกฤษ: cartoon) คือทัศนศิลป์สองมิติรูปแบบหนึ่ง ซึ่งความหมายที่เฉพาะเจาะจงแปรเปลี่ยนไปตามเวลา ความหมายในสมัยใหม่โดยทั่วไปหมายถึง การวาดเส้นหรือจิตรกรรมแบบกึ่งสัจนิยมหรืออสัจนิยม (กึ่งเหมือนจริงหรือไม่เหมือนจริง) เพื่อการเสียดสี การล้อเลียน ความขบขัน หรือการแสดงออกซึ่งกระบวนแบบเชิงศิลปะ ศิลปินผู้วาดการ์ตูนเรียกว่านักเขียนการ์ตูน (cartoonist)

ในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพร่างหรือภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์

การ์ตูนปัจจุบันจะพบได้จากหนังสือ, หนังสือพิมพ์ (ซึ่งมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าว การเมือง บันเทิง), โปสเตอร์, ภาพยนตร์ เป็นต้น

นายแพทย์ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เคยกล่าวถึงการ์ตูนว่า "หน้าที่หนึ่งของการ์ตูน คือกระตุกความคิดของเยาวชน ไม่ต้องสอน"
 
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Anti Snoring Pillow Australia

Anti Snoring Pillow Argos

Anti Snoring Pillow Amazon

Anti Snore Pillow Au

Anti Snore Pillow Aldi

Anti Snore Pillow As Seen On Tv

Anti Snoring Pillow South Africa

Anti Snoring Pillow Sleep Aid

Brookstone Anti Snore Pillow Amazon

Sona Anti Snore Pillow Australia

Anti Snoring Pillow Brookstone

Anti Snoring Pillow By Sona

Anti Snore Pillow Bed Bath Beyond

Anti Snore Pillow Brookstone Review

Anti Snore Pillow Best

Anti Snoring Body Pillow

Stop Snoring Pillow Brookstone

Anti Snoring Bear Pillow

Stop Snoring Pillow Buy

Stop Snoring Pillows Best

Anti Snoring Pillow Canada

Anti Snoring Chin Pillow

Stop Snoring Pillow Canada

Stop Snoring Chin Pillow

Sona Anti Snore Pillow Case

Sona Anti Snore Pillow Canada

Brookstone Anti Snore Pillow Coupon

Brookstone Anti Snore Pillow Canada

Sona Stop Snoring Pillow Case

Personal Anti Snore Contour Pillows

Anti Snoring Pillow Dr Oz

Anti Snoring Pillow Does It Work

Anti Snore Pillow Do They Work

Stop Snoring Pillow Dr Oz

Brookstone Anti Snore Pillow Does It Work

Contour European Anti Snoring Pillow

Anti Snoring Pillow For Back Sleepers

Anti Snoring Pillow For Side Sleepers

Anti Snoring Pillow From Sona

Anti Snore Foam Pillow

Best Anti Snore Pillow For Back Sleepers

Anti Snore Memory Foam Pillow

Obus Forme Anti Snoring Pillow

Sona Stop Snoring Pillow Groupon

Interactive 3d Anti Snoring Pillow Goodnite

Antisnoring Pillow South Africa

Stop Snore Pillow Homemark

How To Make Anti Snoring Pillow

Anti Snoring Pillow India

Anti Snoring Pillow In Australia

Anti Snoring Pillow Ireland

Brookstone Anti Snore Pillow Instructions

Brookstone Antisnore Pillow Canada

Personal Antisnore Contour Pillows

Anti Snore Silent Night Pillow

Anti Snoring Pillow Malaysia

Magnetic Anti Snoring Pillow

Snore No More Anti Snoring Pillow

Antisnoring Pillow From Sona

Anti Snoring Pillow Neck Pain

Anti Snoring Pillow Nz

Anti Snoring Pillow New Zealand

Stop Snoring Pillow Nz

Anti Snore Neck Pillow

Silent Night Anti Snoring Pillow

Interactive 3d Antisnoringpillow Goodnite

Osim Anti Snoring Pillow

Anti Snoring Pillow Philippines

Anti Snore Pillow Prices

Blackstone Anti Snoring Pillow Best Price

Thera P Anti Snoring Pillow

Anti Snoring Pillow Reviews

Anti Snore Pillow Ratings

Anti Snore Pillow Reviews 2010

Stop Snoring Pillow Reviews

Sona Anti Snoring Pillow Review

Brookstone Anti Snoring Pillow Review

Blackstone Anti Snoring Pillow Reviews

Stop Snoring Relief Pillow

Best Anti Snoring Pillow Review

Silentnight Anti Snore Pillow Review

Anti Snoring Pillow Sona

Anti Snoring Pillow Singapore

Anti Snore Pillow Silentnight

Anti Snore Pillow Sydney

Anti Snore Pillow Side Sleeper

Stop Snoring Pillow Sona

Stop Snoring Pillow South Africa

Anti Snore Sona Pillow Review

Antisnore Silent Night Pillow

Anti Snore Pillow Toronto

Anti Snore Pillow Tesco

Anti Snore Pillows Target

Anti Snore Travel Pillow

Therapeutica Anti Snoring Pillow

The Blackstone Anti Snoring Pillow

The Sona Anti Snoring Pillow

Top Rated Anti Snoring Pillow

The Best Anti Snoring Pillow

Anti Snoring Pillow Liner

Anti Nbspsnoring Nbsppillow Nbsp

Anti Snoring Pillow Liners

Anti Snoring Pillow Uk

Stop Snoring Pillow Uk

Snorenomore Anti Snoring Pillow

Sona Anti Snore Pillow Video

Anti Snore Pillow Walmart

Anti Snore Pillow Wiki

Stop Snoring Pillow Walmart

Anti Snoring Wedge Pillow

Does Anti Snoring Pillow Work

Sona Anti Snore Pillow With 2 Pillowcases

Do Anti Snoring Pillows Work

Stop Snoring With Pillows

Sona Stop Snoring Pillow With Case

Sona Stop Snoring Pillow With Case Review

Therap Antisnoring Pillow

Sona Antisnore Pillow Video

Anti Snoring Pillow Xpress

Anti Snoring Pillow Xl

Anti Snoring Pillow Case

Blackstone Anti Snoring Pillow Review

Anti Snoring Pillow Review

Anti Snoring Pillow Snorers

Anti Snoring Pillow Video

Snoreless Pillow Review Does It Really Work

Snoreless Pillow Reviews Amazon

Snoreless Nbsppillow Nbspreviews Nbsp

Snoreless Pillow Reviews Australia

Snoreless Pillow Reviews Best

Snoreless Pillow Reviews Complaints

Snoreless Pillow Reviews Neck

Snoreless Pillow Reviews Symphony

Snoreless Pillow Reviews Uk

Snoreless Pillow Reviews Youtube

Snoreless Pillow Price Comparison

Snoreless Nbsppillow Nbspprice Nbsp

Snoreless Pillow Price India

Snoreless Pillow Reviews

Snoreless Pillow Review

Snoreless Pillow Price List

Snoreless Pillow Price Malaysia

Anti Snoring Aids

Anti Snoring Appliance

Anti Snoring Apparatus

Anti Snoring As Seen On Tv

Aveotsd Anti Snoring Aid

Breathe Fit Anti Snoring Aid

Free Anti Snoring Aids

Anti Snoring Aides

Anti Snoring Aromatherapy

Snore Tec Anti Snoring Appliance

Anti Snoring Bracelet

Anti Snoring Band

Anti Snoring Blend

Anti Snoring Belt

Anti Snoring Bed

Anti Snoring Brace

Anti Snoring Ball

Anti Snoring Backpack

Aromatherapy Clinic Anti Snoring Blend

Anti Snoring Bracelet Reviews

Anti Snoring Chin Straps

Anti Snoring Clip

Anti Snoring Chin Support

Anti Snoring Cures

Anti Snoring Chin Strap Reviews

Anti Snoring Cap

Anti Snoring Cvs

Anti Snoring Collar

Anti Snoring Chin Straps For Sale

Do Anti Snoring Chin Straps Work

Anti Snoring Devices

Anti Snoring Device Reviews

Best Anti Snoring Device

Anti Snoring Devices Snorers

Anti Snoring Dental Device

Nozovent Anti Snoring Device

Aveo Tsd Anti Snoring Device

Slumber Guard Anti Snoring Device

Anti Snoring Drugs

Tap Iii Anti Snoring Device

Anti Snoring Exercises

Anti Snoring Ear Plugs

Anti Snoring Equipment

Free Anti Snoring Exercises

Anti Snoring Earplugs

Anti Snoring Exercise

Anti Snoring Foods

Anti Snoring Forum

Snorestop Homeopathic Anti Snoring Fasttabs

Anti Snoring Face Mask

Anti Snoring Finger Ring

Snorestop Homeopathic Anti Snoring Fast Tabs

Anti Snoring Food

Snoreless Pillow Price Of

Anti Snoring Gadgets

Anti Snoring Guards

Anti Snoring Gargle

Anti Snoring Gum Shield

Where To Buy Anti Snoring Gadgets In Philippines

Anti Snoring Gadget

Anti Snoring Guard

Anti Snoring Headband

Anti Snoring Headphones

Anti Snoring Headgear

Anti Snoring Help

Anti Snoring Harness

Anti Snoring Herbs

Anti Snoring Head Piece

Anti Snoring Head Wrap

Anti Snoring Home Remedies

Anti Snoring Head Gear

Snoreless Pillow Price Philippines

Anti Snoring Implants

Anti Snoring Items

Anti Snoring Injection

Anti Snoring Insert

Anti Snoring In Philippines

Anti Snoring Implant

Anti Snoring Jaw Supporter

Anti Snoring Jaw Mask

Anti Snoring Jaw Supports

Anti Snoring Jaw Device

Anti Snoring Jaw Supporter Reviews

Anti Snoring Jaw Support

Anti Snoring Jaw Supporters

Anti Snoring Jaw Devices

Anti Snoring Kit

Anti Snoring Lozenges

Solusnore Anti Snoring Lozenges

Anti Snoring Lozenge

Anti Snoring Mouthpiece

Anti Snoring Mouth Guard

Anti Snoring Mask

Anti Snoring Machine

Anti Snoring Mouthpiece Reviews

Anti Snoring Mouth Devices

Anti Snoring Medicine

Anti Snoring Medication

Best Anti Snoring Mouthpiece

Anti Snoring Mouthpiece Snore

Snoreless Pillow Price Reviews

Anti Snoring Nasal Spray

Anti Snoring Nose Clip

Anti Snoring Nose Devices

Anti Snoring Nasal Strips

Anti Snoring Nose Piece

Anti Snoring Nose Ring

Ysnore Anti Snoring Nasal Spray

Anti Snoring Nose Drops

Anti Snoring Nostril Opener

Anti Snoring Neck Brace

Anti Snoring Operations

Anti Snoring Oil

Anti Snoring Oxygen Machine